Synen är vårt viktigaste sinne. Drygt två tredjedelar av all information som kommer till hjärnan hamnar där med ögonens hjälp. Därför är synen något av det viktigaste vi har och väl värd att vårda. Att själv avgöra huruvida man ser bra eller dåligt är svårt om man inte har något att jämföra med. Därför är det klokt att regelbundet låta undersöka sin syn för ett optimalt och komfortabelt seende. I åren 8-25 genomgår ögonen ofta stora förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter och upp till 45-årsåldern brukar synen stabilisera sig så att det räcker med vartannat eller vart tredje år. Den som har fyllt 45 år bör däremot låta undersöka sin syn – och framför allt sina ögon – minst vartannat år, eftersom det vanligen är då saker börjar hända.

 

Dubbelseende

Dubbelseende korrigeras med specialslipade glasögon. Man kan även träna med olika övningar för att hantera sina problem. Mer sällsynta kraftiga skelningar behandlas med kirurgi. Små barn behandlas ibland med en lapp för ögat för att träna upp det skelande eller försvagade ögat.

Översynthet

Omkring en femtedel av alla svenskar är översynta. Översynthet kännetecknas av att du har svårt att se tydligt, eller att det känns ansträngande vid seende på nära håll. Detta beror på att hornhinnan inte är tillräckligt krökt eller att din ögonglob är för kort i förhållande till linsens brytkraft. Fokus hamnar då bakom näthinnan istället för på. Översynthet kan vara nedärvt och kan öka vid stress, näringsbrist och ålder.

Brytningsfel

Brytningsfel är till viss del ärftligt och ungefär en av sex svenskar har det. Brytningsfelet beror på en ojämn krökning i hornhinnan, som gör att ljuset bryts i olika riktningar och träffar näthinnan på olika ställen. Resultatet blir att till exempel raka linjer ser ut att vara dubbla och sneda, samt att man ofta blir ljuskänslig.

Närsynthet

Ungefär en tredjedel av alla svenskar är närsynta. Närsynthet beror på att din ögonglob är för lång i förhållande till ögats brytkraft, och ljuset bryts till ett fokus framför näthinnan istället för på. Resultatet blir att du får svårt att se på långt håll och därför måste kisa, vilket kan leda till spänningshuvudvärk och trötthet i ögonen. Närsynthet kan gå i arv och öka med näringsbrist och stress.

Ålderssynthet

Vid omkring 45 års ålder börjar linsen i ögat förlora sin elasticitet och man får problem med att ställa bilden skarp vid framför allt läsning och närarbete.