Brytningsfel

Brytningsfel är till viss del ärftligt och ungefär en av sex svenskar har det. Brytningsfelet beror på en ojämn krökning i hornhinnan, som gör att ljuset bryts i olika riktningar och träffar näthinnan på olika ställen. Resultatet blir att till exempel raka linjer ser ut att vara dubbla och sneda, samt att man ofta blir ljuskänslig.